screen: Must be connected to a terminal.

https://github.com/moby/moby/issues/30421

uvnitř běžícího kontejneru příkaz:

 

Share
Rubriky: Nezařazené | Štítky: | Napsat komentář

Vytvoření uživatele s veřejným klíčem

 1. vytvořit uživatele
 2. vytvořit klíče a veřejný přidat do /home/joe/.ssh
 3. importovat veřejný klíč do authorized_keys
 4. nastavit práva
 5. ujistit se, že je povolená autentizace pomocí veřejného klíče

  očekávaný výstup: PubkeyAuthentication yes

Zdroje

Share
Rubriky: Linux | Napsat komentář

Zabezpečení OpenSSH

 • vypnut starší a méně bezpečný protokol 1
 • zakázat přihlašování pro roota
 • omezit přihlašování jen na vybrané uživatele
 • změnit port 22
 • omezení přístupu na IP nebo omezení IP po určitém počtu chybných přihlášení
 • nastavení veřejného/soukromého klíče pro autentizaci a následné vypnutí přihlášení pomocí hesla

Zdroj

https://wiki.centos.org/HowTos/Network/SecuringSSH

Share
Rubriky: Linux | Napsat komentář

Kubernetes na CentOS

Uvedené poznámky jsou pro testování na localhostu. Uvedené nastavení není bezpečné pro veřejný server 🙂

Instalace

Nastavení

 • /etc/kubernetes/apiserver
  • KUBE_API_ADDRESS=”–insecure-bind-address=0.0.0.0″
  • z KUBE_ADMISSION_CONTROL odstranit ServiceAccount
 • /etc/etcd/etcd.conf
  • ETCD_LISTEN_CLIENT_URLS=”http://0.0.0.0:2379″

následně:

na příslušné adrese pod portem 9090 bude dostupné rozhraní Cockpitu

Příkazy

 • Vytvoření testovacího kontejneru WordPressu s vystaveným portem 81
  • kubectl run wordpress –image=tutum/wordpress –port=80 –hostport=81
 • vypsání
  • kubectl get <pods|svc|deployments|ing>
 • výpis kontejnerů s detailem konfigurace
  • kubectl describe pods
 • přepnutí se do kontejneru
  • kubectl exec -it <jmeno kontejneru> /bin/bash
 • ostatní příkazy
  • kubectl get all -o name
  • kubectl delete deployment wordpress

Potíže

Pokud se při spouštění testovacího kontejneru s WordPressem nadaří kontejner spustit -(State –  Waiting (ContainerCreating)) a při příkazu kubectl describe pods se objeví chyba:

Error syncing pod, skipping: failed to “StartContainer” for “POD” with ErrImagePull: “image pull failed for registry.access.redhat.com/rhel7/pod-infrastructure:latest, this may be because there are no credentials on this request. details: (open /etc/docker/certs.d/registry.access.redhat.com/redhat-ca.crt: no such file or directory)”

je potřeba:

 

Přidávání deploymentů

Konfigurační soubory pro Kubernetes je možné vytvářet z docker-compose souborů pomocí konverzního nástroje Kompose.

 

Poznámky vycházejí ze zdrojů:

Share
Rubriky: Linux | Štítky: , | Napsat komentář

Docker poznámky II

 • Docker compose

Docker compose je nástroj pro definování jednoho a více kontejnerů pomocí YAML souborů, které je možné spustit jedním příkazem.

 • docker-compose up -d – spuštění
 • docker-compose down – ukončení
 • docker-compose build – nové sestavení dockerfilů používaných v souboru pro docker compose
 • ERROR: readlink /var/lib/docker/overlay2: invalid argument

https://github.com/docker/for-mac/issues/1396

Share
Rubriky: Nezařazené | Štítky: | Napsat komentář

Docker poznámky

Co je to Docker

Docker je platforma umožňující běh softwarových kontejnerů. Kontejnery pak umožňují běh programu izolovaně od operačního systému pouze s knihovnami a nastavením, které je jím vyžadované. Kontejnery jsou instancemi images. Image popisuje co má v kontejneru běžet a z této “definice” je spuštěn kontejner. K dispozici jsou předpřipravené images https://hub.docker.com/explore/ z nichž lze odvodit další.

Celý příspěvek

Share
Rubriky: Nezařazené | Štítky: | Napsat komentář

Vzdálená plocha s Xfce na Ubuntu

Poznámky vychází ze článku Ubuntu 14.04 – How to install xrdp in Ubuntu 14.04

 1. Aktualizovat databázi s informacemi o balíčkách a jejich verzích
 2. XRDP (Remote Desktop Protocol pro unixové systémy – http://www.xrdp.org/)
 3. Xfce (Desktopové prostředí Xfce)
 4. Získání IP adresy

   
Share
Rubriky: Linux | Štítky: | Napsat komentář

Composer – poznámky

https://getcomposer.org/

stránka s balíčky: https://packagist.org/ Celý příspěvek

Share
Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

localhost domains – Windows hosts

Kde je soubor hosts ve Windows 10

C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts

Share
Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Git – poznámky

Poznámky k používání Gitu vypsané z knihy “Pro Git” od Scotta Chacona, která je volně dostupná v edici http://knihy.nic.cz/.
Celý příspěvek

Share
Rubriky: Nezařazené | Štítky: , | Napsat komentář